Договор № BG-RRP-3.004-2063-C01

Технологична модернизация в предприятието „Колко Ток“ ЕООД
КОЛКО ТОК ЕООД изпълнява проект: Технологична модернизация в предприятието по договор № BG-RRP-3.004-2063-C01, финансиран по процедура BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация” на Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, Приоритетна ос Интелигентна индустрия. Общата стойност на проекта е 174 672.00 лв., от които 87 336.00 лв. европейско финансиране.

Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.

Основните дейности по проекта са придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси и разширяване на производствения капацитет.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са асемблиран 1 нов актив - DC зарядна станция с OCPP/CAN система за динамично управление на мощността. Power modules AC/DC (6бр.) ще бъдат използвани основно за тестване и настройване на различни конфигурации.

 

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца – от 10.04.2023г. до 10.04.2024г.

 

Тази е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КОЛКО ТОК ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа.