Системата е разработена от "Бионлайн" ЕООД

  по проект BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие.

S№ 5F90rg5BZbUKiniGshYp

ядро:  PostgreSQL & Odoo v14.0.20201209  
Съдържанието на https://kolkotok.bg е защитено от Закона за авторското право и сродните му права – Всички права запазени © „Колко Ток“ ЕООД.

Текстовете и снимките на https://kolkotok.bg не могат да се ползват в никакво издание или интернет сайт с комерсиална цел. (Например вестници, списания или електронни издания.) Това може да стане само с изричното разрешение на "Колко ток" ЕООД.

Снимки и текстове на https://kolkotok.bg могат да се публикуват в интернет сайтове с некомерсиална цел – блогове и др. Изданието трябва да е с некомерсиална цел и да няма реклами или други средства, които могат да преследват комерсиална цел и печалба.

Задължително е да се цитира сайта https://kolkotok.bg и неговите автори.

"Колко Ток“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайта и си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.