Документация

Подаръкът от нас включва: 

Типов проект за входиране в общината,

Бланки и нормативни документи за входиране в ЕРП дружеството

пълна документация за инсталация


Това би улеснило стъпките които е необходимо да направите за да присъедините новата ви соларна инсталация за изкупуване на електроенрцията от ЕРП

Стъпка 1: 

    Входиране на документи в общината за разрешително за строеж и виза за проектиране

Стъпка 2: 

    Входиране на документи в ЕРП дружеството за стартиране на процедурата за договор за изкупуване на електроенергия

Стъпка 3: 

    Изграждане на Вашата соларна инсталация. 

Разбира се можем да се погрижим за всичко вместо Вас!

"Колко?Ток присъедини" е комплексна услуга по присъединяване на солартната Ви инсталация закупена от нас.

Стъпка 1: Подписване на договор за услугата "Колко?Ток присъедини" 

"Стъпка 2:" Переодично отговаряте на обажданията ни с отчет до къде сме придвижили документите Ви! 

"Стъпка 3:" Наслаждавате се на спестеното Ви от нас време с наистна важни за Вас неща!