Информация за финансиран проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

                                                                   

 

На 25.11.2020 г Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е предоставила ваучер по проект BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ към проект № BG16RFOP002-2.015-0002 „Ваучерна схема за предоставяне на информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“. Проектът ще се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Целта на проекта е повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Предоставеният ваучер е Тип 2, Група 2 "Ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси". Получател на ваучера е фирма „Колко ток“ ЕООД. Доставчик на ИКТ услугите е фирма „Бионлайн“ ЕООД. Общата стойност на ваучера е 20 000 лв., от които 17 000 лева европейско и 3 000 лева национално финансиране.

Проектът ще се изпълнява от 25.11.2020 г. до 25.08.2021 г.