ОТОРИЗИРАН ИНСТАЛАТОР
на ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ

за електромобили от марката "Мерцедес Бенц"

Заяви електропроверка и монтаж 

Въпреки, че електромобилите са снабдени със стандартно зарядно, екипирано с домакински куплунг и WallBox зарядната станция не е задължителна, а препоръчителна покупка, тя осигурява следните предимства:

  • Сигурност – станцията е занулена и заземена и има вградна функция за защита при повреда на кабела за зареждане. Тя осигурява сигурност както за този, който зарежда електромобила, така и за самия електромобил и вътрешната електрическа инсталация.
  • Спестяване – при WallBox станции има възможност за отложено зареждане на нощна тарифа.
  • Време – WallBox зарядните станции обикновенно са значително по-мощни и поради това времето за зареждане на електромобила може да бъде скъсено от 12-14 часа при стандартия домакински контакт до 30-45 минути.

Въпросът за избор на помещение и точна позиция за монтаж, не винаги е с толкова очевиден отговор. Важни фактори, които инсталаторът ще съобрази на място и за които ще Ви помогне да вземете правилно решение, са времето за което електромобилът прекарва на дадената локация (дом/офис/паркинг), потенциални рисковете от пряко намокряне с вода на зарядната станция, наличие на достатъчна електическа мощност на вътрешната електрическа инсталация, близост до аварийни изходи и други. Ако ви е нужна гъвканост и ще зареждате на повече от едно място, моля разгледайте нашите предложения за допълнителна зарядна станция.

Един от най-важните ни ангажименти, е да настроим станцията спрямо конкретната налична мощност на сградната инсталация. Възможни са множество варианти - преработка на инсталацията, фиксирано намаление на мощността на зареждане, Dynamic Load Balancing, Cloud control и други... Екипът ни винаги следи за всички нововъдения на пазара на зарядни устройства и компетентно ще ви запознае с всички възможности, като отдели време и отговорно вникне в спецификите на вашата сграда. Това определено не е подходяща задача, за елктротехник с обща компетентност! Съветваме Ви да избягате от изкушението да се доверите на хората поддържащи общата ви електроинсталация, за инсталиране на зарядната станция. Таве е строго специфична задача!!! Чрез обширния ни опит, екипът на КолкоТок директно Ви предпазва от потенциани рискове за пожар.

Друг съществен наш ангажимент е изчерпателната проверка, която правим на всички електрически защити! С нашия екип може да се чувствате сигурни и защитени.

Опционално може да монтираме електромер, който контролира заряда на станцията и отчита общото електрическо потребление.

За монтаж на зарядна станция трябва да има налична 3 или 5 проводна инсталация изградена по всички изисквания на БДС. Зарядната станция задължително се монтира на токова линия, разполагаща с правилно подбрана AC и DC дефектнотокови защити.

При наличие на съществуващо кабелно трасе наш техник проверява всички детайли - дължината на кабелното трасе, сечението на кабелните проводници, видовете и правилното свързване на електрическите защити, след което пристъпва към монтаж и настройка на съответната мощност.

Забранено е зарядната станция да се монтира в близост (или зарядният кабел да пресича) аварийни изходи и пожарни кранове.

Екипът ни следи и спазва всички световни стандарти и добри практики за електробезопасност.

Като комплексен доставчик, екипът на КолкоТок може да изгради фотоволтаична инсталация върху Вашият покрив или  соларен паркинг навес. Ние можем да предложим най-доброто решение за Вашите нужди. Какви са рисковете, в случай на използване на неподходящо зарядно устройство или непрофесионален монтаж. 

Електромобилите и всичко свързано с тях са нова и надеждна технология, в случай, че са ръцете на експерти. При случаен подход (не искаме да плашим никого...), всичко е възможно ...

 

                                                      


до 24h ще се свържем
с Вас, за да насрочим

ЕЛЕКТРОПРОВЕРКА

​​

на следващ ден, ще получите оферта за

 ПРОФЕСИОНАЛЕН МОНТАЖ

след ваше потвърждение

... до 7 дни МОНТАЖ 

и ГАРАНЦИЯ 2г

Ние караме зарядните станции да работят за вас.

Възползвайте се от нашите експертни умения!