Как работят електромобилите

  Въпреки високите технологии, вложени в електромобилите, принципът им на работа не е никак сложен. 


 MОТОРЪТ

        В зависимост от модификацията, един или няколко електромотора задвижват електромобила, като размерите и мощностите варират от 15 до 200 kW.         За пример: 48 kW (65 конски сили) електромотор оборудва малък четириместен автомобил.

 БАТЕРИИТЕ

        Осигуряват необходимата енергия на мотора, за да задвижи електромобила. Те се зареждат,  когато електромобилът е в движение (функцията се                   нарича мотор-генератор и се включва, когато спираме автомобила) или чрез зарядна станция.  Приблизителният капацитет на батериите е между 5 и 40         kWh при напрежение от 300 до 500 V.

             Зависимост между батериите и пробега

                Пробегът на електромобила е пряко зависим от батерията, но в голяма степен влияние оказват както стилът на каране на шофьора,                 така и изборът на маршрут и използването на аксесоарите в автомобила – осветление, отопление и др.

 ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО

        Преобразува постъпващата енергия от зарядната станция и я подава директно към батериите. Също така лимитира пиковете на тока (при почти празна         батерия), предпазвайки зарядния кабел и електрическата верига.

 ЗАРЯДЕН КУПЛУНГ

        Всяко превозно средство е оборудвано с един или два зарядни куплунга в зависимост от производителя, региона и избора на клиента.

          •         Минимум един куплунг за ‘нормално’ или ‘ускорено’ зареждане в стандартната електроразпределителна мрежа.
  •         Възможнен е и втори конектор за ‘бързо’ зареждане (стандартни т1 или т2 конектори).