Соларен инвертор 

Основна задача на соларните инвертори е да преобразуват правият ток създаден от фотоволтаичните панели в променливо напрежение подходящо за работа на всички електроуреди или такова подходящо за отдаване в енергопреносната мрежа. 

На снимката по долу е посочен инвертор свързан за директно отдаване на цялата произведена електроенергия в енергопреносната мрежа.

Измерването на количесттвото продадена електроенергия се извършва посредством двупосочен електромер който може да е еднопосочен - измерващ само продадената електроенергия или двупосочен - измерващ продадената електроенергия през деня и закупената от ЕРП през ноща или през период на липса на ослънчаване на соларната инсталация