Колко?Ток е един киловат

 Съвсем просто обяснение по темата "ако бойлера е 2000w - то той би изразходвал 2000 W след един час непрестанна работа!'


Абсолютно всички електроуреди имат електрическа мощност означена във ватове (W) или кило ватове (kW). Единицата измерва консумираната електрическа енергия от електроуреда за един астрономически час. Ето защо месечната ни сметка за ток пристига в kW/h. 

Това е и причината времето на работа да е пряко свързана с консумацията на електроуреда и един от основните фактори. За пример един електрически бойлер с мощност 3000 W (3 kW) и примерна цена за един киловат час електроенергия от 20 ст. ще изхарчи сумата от 20 ст. при един час непрекъсната работа! Практически при отсъствието Ви от дома бойлерът не работи толкова време непрекъснато. Може да се вкючи 12 пъти за 5 мин или 10 пъти за 6 мин. 

Ето защо един проточен бойлер с мощност 4 kW практически има по малка консумация като сума от стандартният бойлер! Ако вземем горепосочените бойлери проточният бойлер ще се включи веднъж вечер за 30 мин. за измиване на съдовете и ще изхарчи 2 kW/h или 40 ст. за разлика от стандарният бойлер който ще се включи няколко пъти през деня (за да поддържа температурата на водата) и един по дълъг период вечер за да повиши температурата на водата след 30 минутното измиване на съдовете след вечеря което практически надвишава изхарчените от проточният бойлер киловати за час.