Колко?Ток харчи компютъра 

 

И в тази ситуация има доста голяма доза индивидуалност. Отново ако на етикета пише, че захранването на компютъра е 500W реално той няма да изразходи 1 kW за 2 часа поради няколко причини

    компютърните захранвания винаги се пресмятат със запас при съставянето на конфигурацията максималната мощност която консумира самият компютър не е тази на етикета на захранването.

  •  броя и големината на вентилаторите които охлаждат системата

 

  •  броя и вида на твърдите дискове, оптични устройства и периферията

 

  •  типа на захранването - днешните качествени захранвания "работят" с BIOS-a (част от хардуера) и операционната система за да намалят изразходваната  електроенергия от компютъра при различните натоварвания. 


За пример ако системата има необходимост от 20% мощност на 500W захранване то захранването ще черпи 100W електроенергия от мрежата и само когато компютърната система има необходимост от пълният капацитет на захранването то ще повиши консумацията си.

Един от стандартите за качеството на захранванията е PLUS80. За да получат такъв сертификат производителите на захранвания трябва да постигнат повече от 80% енергийна ефективност при 10, 20, 50 и 100% натоварване. Захранване с такъв сертификат може да спести около 85 киловат часа електроенергия за една година.

Настройката на заспиване на системата - ако искаме да използваме компютъра веднага след като седнем пред него не е необходимо да го оставяме включен. Опциите "заспиване" и "хибернация" позволяват системата да не консумира много електроенергия (заспиване) или да има нулева консумация (хибернация) и няколко секунди след като сме пред компютъра да е готова за работа

Настройката за заспиване на монитора - един от нашите монитори в офиса с големина 24 инча изразходва около 230 вата при работа - 1kW за около 5 часа. Консумацията значително се намаля в режим на готовност, ето защо не е препоръчително да изключваме тази настройка.

Поради голямата разнообразност от конфигурации, видове хардуер и производители е невъзможно да се изчисли точната консумация (не само месечно но и почасово) на 1, 5, 10 или 50 компютъра без специализирано устройство и софтуер какъвто за пример е Колко?Ток