Крепежни системи 

В зависимост от типа на покрива и покривното покритие съществуват няколко типа системи за монтаж на соларни панели. Основна цел при всички системи е да се запази целостта на покривното покритие при закрепването на панелите. За целта при плоските покриви (или такива с наклон до 5 градуса) се използват крепежни системи и инертни материали. На снимката по-долу е показано закрепване на компанията ConSole. Ваната, изработена от слънцеустойчив материал, се пълни с инертни материали, след което на нея се монтира панела. Както се вижда, не се налага каквато и да е интервенция на покрива с цел захващане. Количеството баластен материал се определя от височината на сградата и от силата на вятъра.

 

Система ConSole

Когато товароносимостта на покрива не позволява разполагане на тежест по цялата му площ, а само по греди или колони (в зависимост от конструкцията) или типът покрив не позволява използването на система ConSole (при прекалено голям наклон на покрива), може да се използва дадения по-долу тип захващане. 

Тъй като наклонът на скатният покрив е прекалено голям за използването на ConSole, в случая е използван показаният тип захващане. То позволява както поставянето на тежестта на определени места (върху колони или носещи греди) така и разпробиването на самия покрив с цел укрепването на конструкцията.

Следващите 2 варианта за монтаж са, може би, едни от най-добрите решения. Заместването на покривното покритие (керемиди или битумна мушама) се използва, когато монтажът на инсталацията е съпроводен с ремонт или изграждане на нов покрив. По-долу е дадено решение на BRAMAC за заместване на покривното покритие.

 

Монтажна система на BRAMAC.

 

Следващата крепежна система е също за покривно покритие керемида без нарушаване целостта на покрива. При монтажа се изваждат няколко единични керемиди и върху подпокривните греди се закрепват S-образни стойки, на които се поставят шините за монтаж на панелите.

 

В заключение можем да кажем, че дори и предложените тук крепежни системи да не могат да се използват за даден специфичен покрив, нашият проектантски екип ще изработи дизайн на крепежна система специално за даден клиент с особени нужди при закрепването на фотоволтаичните панели.