Соларни панели

  Фотоволтаичният панел или соларният панел, както е по-известен в нашия бит, са частта от фотоволтаичната инсталация, която преобразува слънчевата светлина и радиация в електричество. Това се осъществява посредством тънки слоеве полупроводников материал, свързан с проводници.


Съвременен соларен панел

На снимката по-долу е показан стандартен фотоволтаичен панел. Днес панелите се предлагат в няколко стандартни размера, както и в няколко стандартни мощности. В една инсталация определен брой панели се свързват и чрез проводник напрежението се отвежда до инвертора за преобразуване.

Няколко панела от сграден тип, монтирани на сграда