Проект описващ голяма част от фотоволтаичните в България