ЗАЩО ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ? 

 

Въпреки че електромобилите са снабдени със стандартен домакински куплунг и зарядната станция не е задължителна, а препоръчителна покупка, тя осигурява следните предимства:

Сигурност – станцията е занулена и заземена и има вградна функция за защита при повреда на кабела за зареждане. Тя осигурява сигурност както за                                   този,     който зарежда електромобила, така и за самия електромобил и домакинските уреди.

Спестяване – при домашните станции има възможност за отложено зареждане на нощна тарифа.

Време – в зависимост от станцията времето може да   бъде скъсено от 12 часа при стандартия домакински контакт до 30 минути. По-долу са посочени                            времената и мощностите на различните станции.

 С радост можем да споделим, че сме предпочитан партньор на BMW България за инсталация и поддръжка на пълната гама зарядни станции на BMW.