Сертификационен курс "Инсталатор на зарядни станции"

Всички необходими настройки за инсталиране на зарядна станция от марките ...

Отговорно лице Велизар Проданов
Последна актуализация 30.09.2022
Време за учене 6 часа 52 минути
Членове 2
за Напреднали Надграждащ
  • Необходими инструменти
  • Отстояния и височина на монтаж
  • Схема на свързване v.2 (частна локация)
  • Фундамент КолкоТок
 • KoлкоТок
  • KT Ръководство за употреба и инсталация ENG
 • BMW
 • Mercedes
  • Ръковоство за употреба Mercedes Gen 2
  • Ръководство на инсталатора
 • VW
  • Ръководство за употреба
  • Инструкция за инсталиране ENG
  • Свързване към интернет ENG
 • Volvo
 • ABB
  • ВИДЕО урок за инсталиране
 • Ford
  • Инструкция за инсталиране ENG
  • Ръководство за употреба