Бланки на услуги за Разпределение CEZ Electro Bulgaria

1587 views
0 Likes
0 0
От тук може да изтеглите всички бланки, които ще са ви необходими в процеса по присъединяване на покривна фотоволтаична инсталация към ЧЕЗ.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Моля login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

3.   | CEZ Electro Bulgaria http://www.cez.bg/bg/za-klienta/bitovi-i-nebitovi-klienti/blanki-na-uslugi-za-rapredelenie.html [3.9.2019 . 9:15:15] 0700 10 010 klienti@cez-rp.bg За въпроси , свързани с електроразпреде­‐ лителната мрежа : Присъединяване на обекти , деклариране на показания , прекъсвания на електрозахранването и др . 0700 10 010 info@cezelectro.bg За въпроси , свързани с продажба на електроенергия на свободен пазар : Обслужване на клиенти и доставка на електрическа енергия на регулиран пазар , Договори за продажба , Регистрация / Пререгистрация на битови и стопански потребители . на клиенти Авторски права 2019 ЧЕЗ България Информация за уебсайта Настройки за " бисквитки " Карта на сайта Защита на данните

1.   | CEZ Electro Bulgaria http://www.cez.bg/bg/za-klienta/bitovi-i-nebitovi-klienti/blanki-na-uslugi-za-rapredelenie.html [3.9.2019 . 9:15:15] Начало За клиента Услуги и необходими документи Бланки на услуги за Разпределение Стандартни бланки , които можете да ползвате при заявяването на част от услугите Заявление за съгласуване на скици , визи , ПУП , работни проекти , предоставяне на данни от техническата картотека Заявление за проучване на условията за присъединяване Декларация за наемател на обект Нар .6 Искане за сключване на договор за присъединяване - потребител Заявление за проучване за присъединяване към ЕРМ на производител Заявление за сключване на предварителен договор за присъединяване на производител Заявление за сключване на договор за присъединяване на производител Заявление за проучване за изместване на съществуващо енергийно съоръжение Заявление за сключване на договор за изместване на съществуващо енергийно съоръжение Заявление за констатиране годността на съоръженията - преди Акт 15 Заявление за учредяване право на строеж - придобиване на вещни права преди изграждане на обекта Е - УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТА НОВИ КЛИЕНТИ ЦЕНИ СВОБОДЕН ПАЗАР КОНТАКТИ ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА ENGLISH

2.   | CEZ Electro Bulgaria http://www.cez.bg/bg/za-klienta/bitovi-i-nebitovi-klienti/blanki-na-uslugi-za-rapredelenie.html [3.9.2019 . 9:15:15] Заявление за сключване на договор за придобиване на вещни права след изграждане на обекта Заявление за сключване на договор за придобиване на енергийно съоръжение Счетоводна справка към заявление за изкупуване Декларация от продавача , че е единствен инвеститор на обекта Декларация от продавача за съвместно изграждане Заявление за сключване на договор за придобиване на енергийно съоръжение по пар . 4 от ПЗР на ЗЕ Декларация за предоставена мощност Заявление за деклариране на показания за " ЧЕЗ Разпределение България " АД Заявление за предоставяне на безплатни услуги от " ЧЕЗ Разпределение България " АД Заявление за платени услуги от " ЧЕЗ Разпределение България " АД Заявление за индиректно обслужване от " ЧЕЗ Разпределение България " АД Приложение услуги индиректно обслужване от " ЧЕЗ Разпределение България " АД Заявление за електронна фактура на " ЧЕЗ Разпределение България " АД Бланка жалба на " ЧЕЗ Разпределение България " АД Декларация за изгорели уреди Заявление за корекция - допълване на основни данни Заявление за възстановяване на сума на " ЧЕЗ Разпределение България " АД Декларация за съгласие за превод на сума по друга БС на " ЧЕЗ Разпределение България " АД Заявление за прекратяване на договор за достъп и пренос с приключваща фактура Заявление за предоставяне на дистанционен достъп до данни „ ЧЕЗ Разпределение Бълга­рия “ АД „ ЧЕЗ Електро Бълга­рия “ АД Центрове за обслужване

Изгледи

 • 1587 Total Views
 • 1355 Website Views
 • 232 Embedded Views

Действия

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 101 kolkotok.bg
 • 20 www.kolkotok.bg
 • 14 toplo.kolkotok.bg