Обичайна консумация на домакинство

PV производство - Консумация от ЕРП - Излишък/ПродажбаДневен цикъл от 00:00 до 24:00 часа

Хибридна фотоволтаична система 5kWp

Система задоволява потреблението на 4 членно домакинство, в случай че отоплението не е на ток.


Съществуват множество разновидности на тази базова схема.
30m²
необходима покривна площ
1258,-лв
годишен приход от 5kWp
6,5MWh
годишен  добив от 5kWp
10г
Изплащане на инвестицията