1 ден
Консултация и Избор


7 ден
Заплащане и Планиране на огледа

100,-лв

10 ден

Проведжане на огледа

3 дни от заплащането, извършваме оглед на място. Клиента получава окончателна оферта за всичко необходимо.

20 ден

Монтаж

До 10 работни дни от потвърждение на офертата, насрочваме ден за монтаж.

Покривен монтаж

Какво включва и НЕ включва?

Монтаж на елементите от комплекта

Какво включва и НЕ включва?

Примерни единични цени на ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР

Тръбен път -

Разкъртване на отвори -

Други основни?

Уточнения

Всичко за което трябва да предупредим.