Общи условия 
”Стандартен монтаж’


Услугата “Стандартен монтаж” включва свързване с изградено захранващо трасе, програмиране, пускане в експлоатация на домашна зарядната станция тип Wallbox и включва следните дейности:


            1. Проверка на съвместимостта и съответствието на изграденото електро-захранващо кабелно трасе с изискванията на производителя и нормативната уредба.

            2. Монтаж на Wallbox зарядната станция върху стабилна стена,  с дюбели на височина от 1,2 метра от земята или от готов под.

            3. Програмиране и хардуерна настройка на зарядната станция.

            4. Свързване на зарядната станция към мрежата

            5. Поставяне на системата под напрежение.

            6. Тестване на електрическите защити.

            7. Пуск под напрежение и въвеждане в експлоатация.

            8. Кратко представяне и тестово зареждане.

            9. В случай, че хардуера позволява, предоставяне на линк за мобилно приложение.

            10. Попълване на гаранционната карта.

            11. Сервизно поддържане на системата в рамките на гаранционния срок.


Процедура

За да заявите монтаж на зарядна станция , попълнете online заявка на адрес ЕЛЕКТРО-Проверка | KolkoTok . Уверете се, че заявката е приета, като натиснете бутона „Изпрати“.

Скоро след това, оператор от екипа  ще се свърже с Вас на посочения телефон за уточняване на ден/час. Обикновено монтажът ще бъде насрочен и извършен 3-4 дни след потвърждаване на заявката. С подадените от вас данни ще получите електронна фактура, която се заплаща предварително.

В уговорения часови интервал на адреса за монтаж трябва да осигурите достъп, закупената зарядна станция да е налична на адреса и електрозахранването ѝ да  отговаря на следните стандартни изисквания – меден кабел 5х6mm², изведен на 1,2m от пода; завършен монтажа на предпазна апаратура; токовата линия е поставена под напрежение.

При избор на зарядна станция, моля имайте предвид, че характеристиките на уреда следва да  съответстват на параметрите и особеностите на вашата вътрешна електроинсталация. В случай, че изпитвате затруднения да определите или изпълните това, моля заявете услугата ЕЛЕКТРОПРОВЕРКА на адрес check.kolkotok.bg. В повечето случаи, вашият електротехник не би могъл да се справи качествено с тази задача.


Монтаж

Ако инсталаторът е пристигнал на адреса в уговорения ден/час, но монтажът не бъде осъществен по причини, за които клиентът отговаря, като например: зарядната станция не е налична на адреса, не е осигурен достъп до адреса, техническите характеристики на закупената зарядна станция не отговаря на изграденото електрозахранване или характеристиките на вътрешна електрическа мрежа или други подобни, клиентът ще дължи допълнителни разходи. Това може да бъде избегнато, само и единствено когато най-късно до 24 часа преди уговорения час, клиентът е информирал инсталационният екип, че монтажът няма да може да бъде осъществен по план.

Цена на услугата "Стандартен монтаж"


Разходи за транспорт

За монтаж в населено място, извън градовете София, Пловдив, Бургас, Варна се дължат разходи за транспорт (двете посоки) в размер на 1.05 лв. без ДДС за всеки започнат километър, за разстоянието от центъра на града до адреса за монтаж, изчислено посредством Google карта.
Google карта.