стъпка №1


ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на ФЕЦ

Моля прегледайте изискваната по-долу информация, подгответе се и попълнете еднократно, когато разполагате с всичко необходимо. В случай, че изпитате трудности, консултирайте се с екипа на "КолкоТок" ЕООД.

Ако не разполагате с необходимите за документи, попитайте за съдействие и допълнителни услуги.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Екипа "КолкоТок" ЕООД не може препоръча или вземе това решение от Ваше име, но споделяме нашият обобщен опит през годините:

- Собственика на сградата може да бъде различно лице (ЮЛ или ФЛ) от това, което е собственик на ФЕЦ. За целта собственика (обинковенно ФЛ),  учредява "право на строеж" за ФЕЦ  на ЮЛ (най-често на собствената си фирма).

- Една от ползите на това ФЕЦ да бъде собственост на ЮЛ, е възстановяването на ДДС от инвестираната сума, тъй като същата е дълготраен-материален актив. За повече детайли по темата, конслутирайте със своя счетоводител.

- Важно е да се има предвид, че ако ФЕЦ е собственост на ЮЛ то при изкупуването на електричеството, се начислява ДДС. При  използването на определени счетоводни практики, това означава и по-висок приход. При изкупуването на електричеството от страна на ЕРП от физическите лица, плащанията са на база себестойност и без ДДС.

- Когато ФЕЦ е собственост на личната фирма, се реайлизират допълнителни облекчения за ползвателя, защото издаването на месечните фактури се делегира на персонала на фирмата. Иначе физическото лице всеки месец трябва да се занимава с фактурен процес в лично качество.

- Неудобство е това, че за да се учреди "право на строеж" в най-раннен етап от проекта, собственика трябва да възложи предварително изработката на Техническия проект. Последното е нужно, за да е възможно да се определи точно засегната чрез проекта покривна/теренна площ от имота и така да се изчислят данъчната оценка и нотариалните такси за учредаването. Разбира се, ние може изцяло да Ви съдействаме за всяка процедура. 

Цената се определя обикновенно веднъж годишно от КЕВР - за 2022/2023.
Провери на официалната страница с решения на КЕВР.